Beloningsbeleid & balans

De bestuursleden ontvangen conform de bepalingen van de statuten de door hen in die hoedanigheid verrichtte werkzaamheden, geen andere beloning dan een vergoeding voor de gemaakte onkosten en geen bovenmatig vakantiegeld. Om echter zoveel mogelijk 
gelden aan de doelstelling van de stichting te kunnen besteden kiest de stichting ervoor geen vakantiegeld uit te keren.
Onkostenvergoeding wordt alleen uitbetaald indien de financiën toereikend en realistisch zijn. Dit wordt schriftelijk en op voorhand naar bestuursleden en overige vrijwilligers gecommuniceerd zodat zij op de hoogte zijn, alvorens zij kosten maken ten behoeve van de stichting.
Een uitzondering op de bovenstaande zijn de onkosten van de huidige bestuursleden die gemaakt zijn ten behoeve van de oprichting en voorbereidingsfase van de stichting. Deze 
kosten dienen niet buitensporig, maar realistisch te zijn.
De stichting werkt niet met een beloningsbeleid. De beloning komt voort uit het idee dat je dit werk doet voor een heel kwetsbare doelgroep welke hier enorm bij gebaat is. Ook een blijk van dankbaarheid is een beloning.

Klik hier voor het bekijken van de balans van 2016

Klik hier voor het bekijken van de balans van 2017

Klink hier voor de balans van Stichting Hart voor Zuid-Sinai 2018

RSS
Follow by Email
Facebook