Privacybeleid & Disclaimer

Privacy – AGV

Stichting Hart voor Zuid Sinaï legt gegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het donateurschap (lidmaatschap) of de verwerking van een eenmalige gift. Wij verstrekken uw gegevens uitsluitend aan partijen die diensten voor onze stichting uitvoeren, zoals drukkers voor het afdrukken van acceptgiro’s en etiketten en banken voor de verwerking van incassomachtigingen, en alleen die gegevens die voor de betreffende verwerking
noodzakelijk zijn. Alle aan ons toevertrouwde informatie wordt door ons en door onze
leveranciers vertrouwelijk behandeld.
Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt om informatie te sturen die onze stichting betreffen zoals nieuwsbrieven over gestarte en afgesloten projecten.
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
U kunt zich te allen tijde afmelden als donateur. Stuur daarvoor een mail aan
jacintastraver@planet.nl
Ook adreswijzigingen en andere wijzigingen kunt u doorgeven aan ons secretariaat.
Stichting Hart voor Zuid Sinai zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden

Het bestuur heeft besloten dat het aangaan van een verwerkersovereenkomst bij de
aantallen die wij laten drukken een te zwaar middel is. Het ligt in de lijn der verwachting dat verwerkers niet zitten te wachten op kleine klanten zoals wij als ze ook nog de uitgebreide administratieve last hebben van het aangaan van een formele overeenkomst.
Het bestuur is ervan overtuigd dat (naam bedrijf) een gerenommeerde partij is die zorgvuldig omgaat met de aan hen geleverde bestanden

Diclaimer

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verschaffen van informatie over Stichting Hart voor Zuid-Sinaï. De informatie op deze website is te goeder trouw door Stichting Hart voor Zuid-Sinaï samengesteld en wordt aangeboden zoals zij werd samengesteld.

Stichting Hart voor Zuid-Sinaï is niet verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele off-site pagina’s of andere websites die gekoppeld zijn aan of afgeleid van deze Stichting Hart voor Zuid-Sinaï website. Stichting Hart voor Zuid-Sinaï garandeert noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend de volledigheid, de nauwkeurigheid of het up-to-date zijn van de informatie op haar website, noch staat zij hiervoor in.

Noch Stichting Hart voor Zuid-Sinaï, noch de staf, medewerkers, of agenten van Stichting Hart voor Zuid-Sinaï zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op (informatie opgenomen in ) de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief, maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. Stichting Hart voor Zuid-Sinaï kan te allen tijde en zonder kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software) zijn eigendom van Stichting Hart voor Zuid-Sinaï of zijn opgenomen met toestemming van de desbetreffende eigenaar).

Het is personen die toegang hebben tot deze website toegestaan om fragmenten van deze website te openbaren, op te slaan, te verveelvoudigen (met uitzondering van het bewerken van de website(fragmenten) en te verspreiden, echter in alle gevallen uitsluitend voor persoonlijke, informatieve en niet-commerciële doeleinden.

Verveelvoudigingen mogen niet worden gebruikt met het oog op zakelijk gewin, noch worden gewijzigd, of opgenomen in andere werken, publicaties of websites. Met betrekking tot alle handelsmerken en emblemen die op deze website worden weergegeven is/zijn Stichting Hart voor Zuid-Sinaï hetzij rechthebbende, hetzij licentienemer.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen

 

RSS
Follow by Email
Facebook